web analytics

IBAN nummers controleren

Wat zijn IBAN nummers? IBAN staat voor International Bank Account Number en het is een internationaal overeengekomen systeem om banknummers over de grenzen heen te kunnen gebruiken en tevens de fouten tot een minimum te beperken. Het is een internationale standaard gekend onder ISO 13616:1997 . Structuur van een IBAN nummer Het IBAN telt maximaal