web analytics

Linux en Security: Wat is malware?

Als je je wil beschermen tegen aanvallen op je systeem, dan kun je beter het gezegde “Know your enemy” ter harte nemen. Hieronder vind je een lijstje van malware types. Ik zal de Engelse terminologie gebruiken, daar deze de meest courante is. Malware Malware is simpelweg “slechte” software. Malware behelst all software die een systeem,