web analytics

Screenfetch

Print Friendly, PDF & Email

Bij veel screenshots van Linux distributies staat een terminal met daarin in ASCII het logo van de distributie en wat technische info, zoals in het plaatje hieronder.

screenfetch_01

Er wordt hier gebruik gemaakt van een tooltje, screenFetch genaamd, om dat te verwezenlijken.

What is screenFetch?

ScreenFetch is een ‘System Information Tool’ initieel ontwikkeld voor de Bash shell, maar het kan evengoed gebruikt worden in andere shells. Het tooltje is slim genoeg om zelf uit vissen welke Linux distributie je gebruikten van je distro het ASCII logo te vertonen met ernaast bepaalde interessante informatie over je systeem.

ScreenFetch vertoont onder meer volgende info:

 1. User_name@Host_name
 2. OS
 3. Kernel
 4. Uptime
 5. Packages
 6. Shell
 7. Resolution
 8. DE
 9. WM
 10. WM Theme
 11. GTK Theme
 12. Icon Theme
 13. Font
 14. CPU
 15. RAM

Hoe screenFetch installeren onder Linux

Er kan direct via github gegaan worden om alles te downloaden, maar de gemakkelijkere weg is om in een terminal onderstaande commando’s uit te voeren.

Via het wget commando halen we het gezipte script binnen en unzippen het.

~ $ cd Downloads
~/Downloads $ wget https://github.com/KittyKatt/screenFetch/archive/master.zip
~/Downloads $ unzip master.zip

Het unzippen maakt een map screenFetch-master aan met daarin onderstaande bestanden.

~/Downloads $ ls screenFetch-master/
CHANGELOG COPYING README.mkdn screenfetch.1 TODO
~/Downloads $

We moeten het script niet installeren, enkel verplaatsen naar de map /usr/bin en het dan uitvoerbaar maken.

~/Downloads $ sudo mv screenFetch-master/screenfetch.1 /usr/bin/

Ga nu naar de map /usr/bin, hernoem het binaire bestand screenFetch.1 naar screenfetch om gemakkelijker te werken.

~/Downloads $ cd /usr/bin
~/usr/bin $ sudo mv screenfetch-dev screenfetch
~/usr/bin $ chmod 755 screenfetch

Als je nu het commando screenfetch ingeeft in een konsole, ga je de info zien.

Automatisch vertonen bij starten van een terminal

Als je iedere keer bij het openen van een terminal deze info wil zien, dan moet je een aanpassing maken in het verborgen bestand ~/.bashrc
Het bestand .bashrc bevindt zich in je home map. Via het commando ls -l ~/.bash* kun je zien of het bestandje reeds aangemaakt is. We zorgen eerst dat we in de /home folder zijn.

~/usr/bin $ cd ~

Nu zoeken we het .bashrc bestandje op

 ~ $ ls -l ~/.bash*

Als je in het resultaat – zie hieronder voor een typisch voorbeeld – geen .bashrc terugvindt dan moet je het aanmaken via het touch commando.

 ~ $ ls -l ~/.bash*
-rw------- 1 alain alain 717 jul 7 16:14 /home/alain/.bash_history
-rw-r--r-- 1 alain alain 220 jul 6 08:36 /home/alain/.bash_logout
-rw-r--r-- 1 alain alain 53 jul 7 16:14 /home/alain/.bashrc
 ~ $ 

Als je geen .bashrc terugvindt in dan doe je het volgende:

 ~ $ touch .bashrc

Open nu het .bashrc bestand met je editor (gedit)

 ~ $ gedit .bashrc

en voeg je onderstaande regel helemaal achteraan toe, bewaar en sluit gedit.

if [ -f /usr/bin/screenfetch ]; then screenfetch; fi

screenfetch_02
Nu zal iedere keer bij het openen van een terminal, screenFetch je systeemgegevens vertonen.

Spread the word. Share this post!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.