web analytics

Is een 64-bit systeem voldoende of gaan we binnenkort over naar 128-bit systemen?

Effe een kleine quiz:
Als je een 64-bit met een 32-bit systeem vergelijkt heeft een 64-bit systeem:

(a) Tweemaal zoveel adresseerbare geheugenruimte;
(b) Viermaal zoveel adresseerbare geheugenruimte;
(c) 16 maal zoveel adresseerbare geheugenruimte of;
(d) 4,294,967,296 keer zoveel adresseerbare geheugenruimte dan een 32-bit systeem?

Linux

Linux

Linux is een gratis, vrij en openbron besturingssysteem voor computers dat ideaal is om als vervanger voor Windows te dienen. Het draait zowel op servers als op gewone PC's en laptops

Lees verder...

Linux is not Windows

Linux is not Windows

Linux is geen gratis openbron versie van Windows. Er zijn diverse kleine verschillen en om vlot met Linux te werken is het goed dat je die eerst eens overloopt.

Lees verder...

Linux Presentation Day

Linux Presentation Day

De Linux Presentation Day (LPD) is een gratis evenement met de bedoeling aan te tonen dat Linux een perfect alternatief Microsoft Windows en MacOS.

Lees verder...

Zero-day flash exploit na enkele uren al gepatched voor Linux gebruikers

De media staan er vol van: er is een grote Flash-exploit opgedoken In an advisory published today, Adobe said “a critical vulnerability (CVE-2015-5119) has been identified in Adobe Flash Player 18.0.0.194 and earlier versions for Windows, Macintosh and Linux. Successful exploitation could cause a crash and potentially allow an attacker to take control of the

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van het TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. NAS-apparaten zijn in feite volwaardige fileservers. Een NAS-systeem dat op het netwerk aangesloten is, kan geraadpleegd worden door elke machine op datzelfde netwerk. Een NAS-systeem vereenvoudigt

Wat is beter: sudo of su

Bij Ubuntu en afgeleide distro’s zoals Mint, kun je niet als root inloggen. Het root account is immers gelocked. Als je de inhoud van je /etc/passwd bestand bekijkt, dan zul je zien dat er wel degelijk een root account aanwezig is bij Ubuntu/Mint. In een terminal: $ head /etc/passwd dan zie je de eerste lijn

Ubuntu PPA’s

PPA. Wat is dat? PPA’s of Personal Package Archives zijn feitelijk pakketbronnen (repositories) die gebruikt worden door Ubuntu (en afgeleidde systemen zoals Mint). Ze bevatten sets van pakketten voor specifieke Ubuntu distributies. Hun gebruik is vooral interessant voor pakketten die nog niet tot de officiële pakketbronnen zijn doorgedrongen (bv. via je systeem heb je maar