web analytics
Print Friendly, PDF & Email

Wat vooraf ging

Reeds in 1980 had men vastgesteld dat eiwit terug te vinden was in mijn urine. Niemand heeft er toen op gewezen dat het een mogelijk begin van een nierprobleem was. Ook werden cholesterolwaardes van rond de 300 mg/dl gemeten, waarvan met zegt dat die een erfelijke oorsprong heeft.

In 1997, met een cholesterolgehalte boven de 300 wordt gestart met medicatie (Lipitor 20) om de waardes naar beneden te halen in combinatie met een licht vetarm dieet.

In 1998 krijg ik ook last van jicht aanvallen. Deze aanvallen zijn het direct gevolg van een verhoogd urinezuur gehalte. Er wordt gestart met het nemen van Lipantyl 300.

In december 1999 wordt een lichte nier insufficiëntie geconstateerd, ten gevolge van verhoogde creatinine. Er wordt overgegaan tot echografie van de nieren, maar er blijkt niets abnormaal te zien.

In de periode december 2000 – januari 2001 krijg ik veel last van hoofdpijn. De oorzaak is een verhoogde bloeddruk. Bloeddruk verlagende medicatie wordt voorgeschreven.


02 juli 2001 : Ik word via de spoeddienst opgenomen in het AZ Sint-Jan Brugge voor hevige pijn in de borststreek. Het blijkt een hartvliesonsteking te zijn. De oorzaak van deze pericarditis wordt echter niet medegedeeld.

04 juli 2001 : De pericarditis problemen zijn opgelost na een anti-biotica behandeling, doch er wordt een zeer erge nierinsufficiëntie geconstateerd. Alle medicatie, behalve de Lipitor-20 wordt stopgezet. Mijn cholesterol staat op 240.

05 juli 2001 : Emconcor Mitis 5 wordt voorgeschreven tegen de hoge bloeddruk.

07 juli 2001 : Er wordt me gemeld dat mijn nieren waarschijnlijk nog maar voor 25% werken.

10 juli 2001 : Ontslag uit AZ Brugge. Lipantyl 100 wordt voorgeschreven i.p.v. Lipantyl 300.

25 juli 2001 : Eerste onderhoud met de nefroloog.
Mijn algemene toestand wordt besproken en er wordt gezegd dat ik in het allerbeste geval maximum 5 jaar zonder dialyse zal kunnen leven, maar dat een biopsie daarover uitsluitsel zal geven.
Teneinde de biopsie niet vertekend door medicatie te kunnen doen doorgaan, wordt besloten om tot de datum van de nierbiopsie geen medicatie te nemen. Er wordt aangeraden om een vet-, zout- en eiwitarm dieet te starten.

Er start een nieuwe fase in mijn leven: predialyse

05 september 2001 : Opname dagkliniek voor nierbiopsie.

06 september 2001 : Ontslag uit dagkliniek.
Aangezien mijn bloed tamelijk verzuurd is, dien ik dagelijks 3 gram natriumbicarbonaat (NA HCO3) nemen.
Het zout-, vet- en eiwitarm dieet wordt verder verfijnd. Ik mag maximum 70 gram eiwit per dag innemen ( 1 gram per kilogram lichaamsgewicht). De klassieke medicatie zoals Lipitor, Emconcor Mitis en Lipantyl worden opnieuw genomen.

19 september 2001 : Bespreking van de voorlopige resultaten van de nierbiopsie. De resultaten zijn niet bemoedigend. Ik zit in de eindfase van een nefrose. Ik heb nog 24 to 36 maand alvorens ik op dialyse over moet gaan.
Mijn bloeddruk is nog gestegen, ten gevolge van de Natrium Bicarbonaat, waardoor ik Amlor 5 mg als extra bloeddruk verlagende medicatie dien te nemen.

25 september 2001 : Samenkomst met de nefroloog om de toekomstige transplantatie mogelijkheden te bespreken. De periode van 24 tot 36 maand alvorens de dialyse te starten wordt bevestigd.
Er wordt een bezoek gebracht aan de dialyse afdeling van het AZ Brugge.
De hemodialyse en de Peritionale dialyse technieken worden uitgelegd.
Er wordt uitgelegd hoe EuroTransplant werkt, en hoe je een nier van een hersendode persoon kunt ingeplant krijgen.
Sinds 25 juli ben ik reeds 7 kg afgevallen.

24 oktober 2001 : Bespreking van bloed- en urineonderzoeken. Alles is tamelijk constant gebleven. Ik kan mijn natriumbicarbonaat afbouwen van 3 gram naar 2 gram per dag.
De bloeddruk is normaal (13/8.5)
De levende donor donatie wordt besproken. Dat houdt in dat een levend persoon vrijwillig één van zijn twee goede nieren afstaat.

7 november 2001 : Ik heb moeite om een volledige werkdag zonder problemen uit te zitten. Daarom ben ik nu voor een periode van 3 maand 1/2 time aan het werk.

15 november 2001 : Brigitte en ik zijn eruit. Zij zal volgend jaar vrijwillig alle testen ondergaan om na te gaan of ze medisch geschikt is om een nier af te staan zodat ook levende nierdonatie tot de mogelijkheden zal kunnen behoren.

30 november 2001 : Standaard bezoek bij de nefroloog. Situatie rustig. Alleen voor de opkomende jeuk wordt Zirtec voorgeschreven. Het is normaal dat mensen met nierproblemen soms jeuk krijgen, wegens een verhoogd fosforgehalte in het bloed.
Bij ons volgend bezoek aan de nefroloog, eind januari 2002, zal de levende nierdonatie die Brigitte wenst te doen uitvoerig besproken worden.

Lees verder: 2002 – Dialyse