web analytics

Windows en de beestjes

Zaterdag laatstleden was er een grote happening met de CIB-liga ter gelegenheid van het 30-jaar bestaan van de vereniging. De voorzitster had een presentatie gemaakt welke op een USB-stick stond en om die te vertonen moest ze haar stick in de lokale PC aldaar inpluggen, die verbonden was met de beamer. De presentatie verliep feilloos.