web analytics

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van het TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. NAS-apparaten zijn in feite volwaardige fileservers. Een NAS-systeem dat op het netwerk aangesloten is, kan geraadpleegd worden door elke machine op datzelfde netwerk. Een NAS-systeem vereenvoudigt

Wat is beter: sudo of su

Bij Ubuntu en afgeleide distro’s zoals Mint, kun je niet als root inloggen. Het root account is immers gelocked. Als je de inhoud van je /etc/passwd bestand bekijkt, dan zul je zien dat er wel degelijk een root account aanwezig is bij Ubuntu/Mint. In een terminal: $ head /etc/passwd dan zie je de eerste lijn

Ubuntu PPA’s

PPA. Wat is dat? PPA’s of Personal Package Archives zijn feitelijk pakketbronnen (repositories) die gebruikt worden door Ubuntu (en afgeleidde systemen zoals Mint). Ze bevatten sets van pakketten voor specifieke Ubuntu distributies. Hun gebruik is vooral interessant voor pakketten die nog niet tot de officiële pakketbronnen zijn doorgedrongen (bv. via je systeem heb je maar

De inhoud van een torrent-bestand bekijken

Een torrent bestand (d.i. een bestand met een .torrent extentie) is een BitTorrent metadata bestand die informatie bijhoudt (tracker URLs, bestandenlijst, groottes, checksums, aanmaak datum, …) welke door een Bittorrent client gebruikt wordt om bestanden te downloaden via een Bittorrent peer-to-peer network. Binnen het torrent-bestand kunnen één of meerdere bestanden opgenomen zijn die gedeeld kunnen

Meer over trash-cli

In mijn vorig artikel ‘Prullenbak ledigen via terminal’ kwam trash-cli al eens ter sprake. In dit artikel wordt wat dieper ingegaan op dit fijne commando. Met verwijder wordt hier bedoeld het verplaatsen van een bestand naar de prullenbak. (Engels delete). Met dump wordt bedoeld het definitief verwijderen van een bestand van de computer (Engels remove). Wat