web analytics

Wat is beter: sudo of su

De inhoud van dit bericht is meer dan een jaar oud. Hou daar rekening mee.Bij Ubuntu en afgeleide distro’s zoals Mint, kun je niet als root inloggen. Het root account is immers gelocked. Als je de inhoud van je /etc/passwd bestand bekijkt, dan zul je zien dat er wel degelijk een root account aanwezig is

Ubuntu PPA’s

De inhoud van dit bericht is meer dan een jaar oud. Hou daar rekening mee.PPA. Wat is dat? PPA’s of Personal Package Archives zijn feitelijk pakketbronnen (repositories) die gebruikt worden door Ubuntu (en afgeleidde systemen zoals Mint). Ze bevatten sets van pakketten voor specifieke Ubuntu distributies. Hun gebruik is vooral interessant voor pakketten die nog

Meer over trash-cli

De inhoud van dit bericht is meer dan een jaar oud. Hou daar rekening mee.In mijn vorig artikel ‘Prullenbak ledigen via terminal’ kwam trash-cli al eens ter sprake. In dit artikel wordt wat dieper ingegaan op dit fijne commando. Met verwijder wordt hier bedoeld het verplaatsen van een bestand naar de prullenbak. (Engels delete). Met dump