web analytics
Print Friendly, PDF & Email

aspergersEuh, welk syndroom heb je?

Pas enkele jaren geleden heb ik een naam kunnen geven aan mijn soms eigenaardig gedrag in sociale omgevingen zoals werk, familie bijeenkomsten, mijn soms ongepaste reacties en het te letterlijk nemen van dingen die me verteld worden. Het blijkt namelijk dat ik veel tot heel veel kenmerken heb van het Syndroom van Asperger.

Wat is het Aspergersyndroom?

Het asperger syndroom is een vorm van lichte autisme. Het grote verschil met autisme is dat autisten vaak een gelijkend profiel hebben en bij het syndroom van Asperger de problemen veel individueler zijn. Als je 100 mensen met Asperger hebt gezien, dan heb je 100 verschillende mensen gezien.

Ben je niet zeker of je kennis of partner dit syndroom heeft? Ga dan eens na hoeveel keer je “ja” zegt op het volgende. Het zijn vooral mannen die het hebben.

 • Hij kijkt je niet aan als jullie spreken.
 • Hij kan uren alleen zitten zonder daar over te klagen.
 • Hij heeft tics.
 • Hij wordt heel boos als je zes minuten te laat bent.
 • Hij vindt mode niet belangrijk.
 • Hij is heel gevoelig voor licht; zijn lievelingslicht is een donkere kamer.
 • Hij begrijpt niet waarom sommige dingen belangrijk zijn voor mensen.
 • Hij neemt je (heel) letterlijk.
 • Hij heeft een hobby waarin hij heel ver kan gaan.
 • Hij heeft geen behoefte aan knuffelen.
 • Hij zegt soms iets ongelooflijk bot tegen mensen.
 • Hij is geniaal in sommige dingen, maar de was doen is te moeilijk.
 • Wanneer hij boos wordt, kan hij buiten proportie boos worden.
 • Hij heeft een unieke humor.
 • Hij stapt raar of heeft bijzondere houdingen.
 • Hij is heel stil in gezelschap.
 • Of hij praat in lange monologen.
 • Mensen hebben het gevoel dat er iets anders is, maar kunnen er hun vinger niet opleggen.

De persoon met Aspergersyndroom heeft waarschijnlijk niet alle kenmerken in de lijst, maar misschien zijn enkele dingen wel herkenbaar voor jou. Ik antwoord JA op al die vragen…

Een aantal kenmerken van Asperger.

Mensen met het Aspergersyndroom hebben problemen met het sociale situaties; het is heel moeilijk voor hen om de non-verbale signalen van anderen te begrijpen en om zelf ook de juiste signalen te versturen.

Nog een belangrijk kenmerk van het Aspergersyndroom, is dat mensen vaak geboeid zijn door iets heel specifiek. Het zijn vaak redelijk of heel slimme mensen, die sterk aangetrokken zijn door technische dingen.

Routines geven houvast.

Mensen met het Aspergersyndroom houden zich zeer sterk aan “hun gang van zaken”. Routines geven een houvast en worden dan ook rigide toegepast. Indien er op het laatste moment iets verandert of iemand komt onaangekondigd op bezoek, kan dit voor zeer veel stress zorgen.

In mijn geval bv. is het feit om een omleiding tegen te komen wegens wegenwerken voldoende om te panikeren. Met de jaren heb ik wel geleerd om beter om te gaan in dergelijke situaties, maar het blijft een stressvolle ervaring.

Syndroom van Asperger bij volwassenen

Ongeveer 2.5 mensen op de 10 000 heeft het syndroom van Asperger. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Zoals het er nu voorstaat, wordt er bij de kinderen die schoollopen redelijk snel vastgesteld als er problemen zijn en wordt het syndroom van Asperger op tijd gediagnosticeerd en hulp aangeboden. Dit heeft te maken met een goede communicatie tussen school, CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en de ouders. Een andere belangrijke factor is dat de kennis van ontwikkelingsstoornissen beter is.

Dat is niet altijd zo geweest. Er zijn veel volwassenen en zeker ouderen met het syndroom van Asperger die niet weten dat ze het hebben of wat het is. Dat is jammer, want voor velen is het een openbaring.

“Toen ik las over het syndroom van Asperger, klopte het plotseling.”
“Ja, ja, ja, dat ervaar ik ook!”
“Plots voelde ik me begrepen en overviel de gedachte me: ‘Ik ben dus geen klootzak of ‘vreemd’, ik heb een compleet andere neurologische samenstelling’.

Het syndroom van Asperger is veel moeilijker te herkennen bij volwassenen dan bij kinderen. Volwassenen hebben na vele jaren al technieken ontwikkeld om hun bijzonderheden te camoufleren voor anderen.

Je kunt stellen dat het besef dat ik aan het Asperger Syndroom lijd langzaam gegroeid is. Als je meer dan 25 jaar samen leeft met je partner, dan wordt er wel eens gepraat over hoe ik op bepaalde toestanden reageerde, zowel thuis, bij vrienden als op het werk. Over de jaren heen had ik al een hele agenda vol met ‘bizarre incidenten’ die ik zelf niet als ‘bizar’ ervoer, maar de anderen wel. Hieronder een anekdote:

Op mijn werk legde mijn overste een document op mijn bureel. Ik nam dat op, las op de stick-it dat daar een brief van gemaakt moest worden en legde dat blad op de ToDo-stapel.
Toen mijn baas na een uur terugkwam en me vroeg waar die brief bleef, zei ik hem dat ie op de ToDo-stapel lag in afwachting dat ik klaar was met wat ik nu aan het doen was. Waarop ie boos werd en me zei dat “ik mijn prioriteiten moest stellen”. Ik antwoordde hem dat ik dat gedaan had, en dat mijn werk eerst kwam en dan dat van anderen. Het is maar toen mijn collega me zei dat dit geen vraag was van hem, dat ik niet mocht kiezen, maar dat dit betekende dat ‘de baas voorrang had’… Dat had ik dus niet gesnapt.

Kijk als iemand me zegt dat ik mag kiezen, zelf mijn prioriteiten bepalen, dan moeten ze er niet van uitgaan dat ik snap dat ze net het omgekeerde bedoelen.

Zo heb ik ook problemen bij het lezen van de body language van personen, ben ik niet diplomatisch genoeg blijkbaar, gezien ik regelmatig vreemde blikken waarneem als ik – volgens hen – wat te scherpe tot ongepaste bewoording gebruik in gesprekken, ellenlange monologen hou over mijn favoriete hobby, weinig inlevingsvermogen heb bij emotionele uitingen van anderen, gevoelig voor fel licht, … .

Dat je een Aspie bent betekent niet enkel negatieve zaken. Voordelen zijn er ook. Je kunt je exclusief toeleggen op een welbepaalde taak, je bent heel goed met getallen en in het oplossen van logische problemen wat zich uit in mijn keuze voor IT als job, je ‘voelt’ de slechte sfeer op de werkvloer niet aan, je past wonderwel in een regime dat met vaste regels werkt zoals de structuur die de Marine en het leger in het algemeen eigen is.

Aspergertest

Al die zaken op een rijtje gezet hebben me er toe geleid om eens een Asperger-test af te leggen.

Op http://www.aspergersyndroom.nl/index.php/doe-de-test.html kun je een Nederlandstalige test doen.

De interpretatie van de score

 • 0-10 is een lage score
 • 11-22 zijn de gemiddelde scores (de meeste vrouwen scoren ca. 15 en de meeste mannen 17)
 • 23-31 is boven het gemiddelde
 • 32-50 is heel hoog (de meeste mensen met Asperger Syndroom of Hoog Functionerend Autisme scoren rond de 35)
 • 50 is de maximumscore

Op die test haal ik een score van 38.

Op http://www.aspergerstestsite.com/75/autism-spectrum-quotient-aq-test/#.UrAFYt-9uR0 heb ik ook de test gedaan (Engelstalig) en daar was mijn resultaat 40 waar de interpretatie als volgt is:

 • 11 – 21 is Average for most of the population.
 • 22 – 25 Indicates that one has slightly higher than average autistic traits.
 • 26 – 31 Is a borderline score. 86% of people with this score have can be correctly classified as having Aspergers Syndrome
 • 32+ Is the official criteria for having Aspergers Syndrome.

Het is wel zo dat ik met de jaren geleerd om ‘mijn rol’ te spelen en zo beter in het plaatje van ‘wat de maatschappij van je verwacht’ te passen. Maar gemakkelijk gaat het me niet af.

Sinds ik op brugpensioen en nu op pensioen ben heb ik merkelijk minder sociaal contact waardoor ik me minder moet plooien naar de maatschappelijke normen, blijkt dat ik meer Aspie word.

Enkele links: